Vanliga frågor

Vad gäller enligt Skatteverket för olika typer av gåvor?(2014)

Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.
360:- + moms, gåva med momssats 25%, vanligaste valet.
400:- + moms, gåva med matmoms 12%.
Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 20-, 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.
Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.
Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år

Kan man få prov och känna och klämma på produkterna?

-Självklart, kontakta oss med vad du vill ha prover på – se våra kontaktuppgifter.

Hur snabbt levererar ni?

Det varierar beroende på produktval, men oftast inom 2-5 dagar.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer specifikt för någon produkt.

Här finner Du våra försäljningsvillkor >>>